2016-06-27 19:56

2016-06-27 19:56

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden.

Konsekvensanalys av sim- och sporthall i Vålberg

Kultur och fritidsnämnden har beslutat att godkänna en konsekvensanalys av en eventuell nedläggning av sim- och sporthallen i Vålberg. I dagsläget är inte en nedläggning i närtiden aktuellt, men hur lång återstående livslängd anläggningen har är svårbedömt. Kultur - och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie om en ny sporthall.

100 000 kronor till Pride 2016

Den ideella föreningen Värmland Pride beviljas bidrag på 100 000 kronor inför Pridefestivalen. Festivalen anordnas i Karlstads kommun den 5-10 september 2016 och bidraget ska användas för att arrangera veckan.

Konsekvensanalys av sim- och sporthall i Vålberg

Kultur och fritidsnämnden har beslutat att godkänna en konsekvensanalys av en eventuell nedläggning av sim- och sporthallen i Vålberg. I dagsläget är inte en nedläggning i närtiden aktuellt, men hur lång återstående livslängd anläggningen har är svårbedömt. Kultur - och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie om en ny sporthall.

100 000 kronor till Pride 2016

Den ideella föreningen Värmland Pride beviljas bidrag på 100 000 kronor inför Pridefestivalen. Festivalen anordnas i Karlstads kommun den 5-10 september 2016 och bidraget ska användas för att arrangera veckan.