2016-06-24 20:53

2016-06-26 16:03

Larsson (L) svarar Landmark

KARLSTAD

Peter Landmark har riktat hård kritik mot den förre styrelseordföranden för Karlstads flygplats, Nina Larsson, för att ha attesterat flera räkningar efter att hon avgått.
Nu svarar Nina Larsson (L) via e-post till NWT: "Hans uttalande får stå för honom och måste nog också betraktas utifrån att han hamnat i ett pressat läge."

NWT skrev i går om hur Peter Landmark slog tillbaka mot kritiken från kommunen och revisorerna. Han har bland annat kritiserat revisorerna för att inte ha haft god revisionssed.

”Hon hade, när bokslutet skulle upprättas, inte attesterat en enda av de räkningar för 2015 som hon enligt bolagslag och bolagsordning var skyldig att skriva under. Här ställde PWC tjänstvillig upp. Hon fick göra attestjobbet nu i juni långt efter att hon avgått och därmed totalt saknade attesträtt. Här är det inte fråga om avsteg från god revisionssed, snarare om osant intygande både av Larsson och PWC”, skrev Peter Landmark i ett sms.

Vidare fortsätter Nina Larsson i sitt svar, "Vi är många som arbetat hårt och med stort engagemang för att hantera uppkomna situationer. Jag har fullt förtroende för PWC och Karlstad Stadshus. Det är nu viktigt att medarbetarna och styrelsen i Karlstad Airport får fokusera på arbetet med att utveckla flygplatsen i positiv riktning. Viktigt inte minst när världsläget är turbulent såväl politiskt som ekonomiskt."

NWT skrev i går om hur Peter Landmark slog tillbaka mot kritiken från kommunen och revisorerna. Han har bland annat kritiserat revisorerna för att inte ha haft god revisionssed.

”Hon hade, när bokslutet skulle upprättas, inte attesterat en enda av de räkningar för 2015 som hon enligt bolagslag och bolagsordning var skyldig att skriva under. Här ställde PWC tjänstvillig upp. Hon fick göra attestjobbet nu i juni långt efter att hon avgått och därmed totalt saknade attesträtt. Här är det inte fråga om avsteg från god revisionssed, snarare om osant intygande både av Larsson och PWC”, skrev Peter Landmark i ett sms.

Vidare fortsätter Nina Larsson i sitt svar, "Vi är många som arbetat hårt och med stort engagemang för att hantera uppkomna situationer. Jag har fullt förtroende för PWC och Karlstad Stadshus. Det är nu viktigt att medarbetarna och styrelsen i Karlstad Airport får fokusera på arbetet med att utveckla flygplatsen i positiv riktning. Viktigt inte minst när världsläget är turbulent såväl politiskt som ekonomiskt."