2016-06-23 17:25

2016-06-24 20:54

Landmark slår tillbaka mot kritiken

KARLSTAD: "Utgår från att revisionen gör sitt jobb på ett korrekt sätt"

(UPPDATERAD) Peter Landmark slår tillbaka mot kritiken från kommunen och revisorerna i ett sms till NWT där han bland annat kritiserar revisionen för att inte ha haft god revisionssed.
– Själv upplever jag det som ren och skär personförföljelse, som inte bara drabbat mig utan också resten av familjen, skriver Peter Landmark i sms:et på torsdagen.

Peter Landmark är bland annat kritisk till både kommunen och revisorernas förhållningssätt till anklagelserna som riktats mot honom.

”Att Karlstad stadshus går på revisorns rekommendation förvånar mig inte. Samma revisor har samma uppdrag i just Karlstad stadshus. Ett mycket inkomstbringande arbete. Alla misstag som politikerna i styrelsen gjort ska döljas till varje pris så att revisorsfirman ska få behålla jobbet. Med resultat att jag även här får ta all skiten”, skriver Landmark i sms:et till NWT.

”Rätt kritisk”

Peter Landmark menar i sitt sms att han upplever att revisorerna aldrig gett honom en chans att slutföra de redovisningar som anklagelser mot honom grundar sig i.

Per-Samuel Nisser, ordförande i Karlstads stadshus AB, vill inte kommentera brevet mer ingående då han själv inte läst det grundligt.

– Om jag har förstått rätt så är han rätt kritisk, säger Nisser.

Gör sitt jobb

Enligt Nisser är revisionens sätt att arbeta inte något som borde behöva ifrågasättas.

– Vad gäller revisionens arbete så har jag ingen åsikt om det. Revisionsbyrån är ju helt oberoende och hur de arbetar och deras rutiner lägger jag mig inte i. Det får de sköta själva. Men jag utgår från att revisionen gör sitt jobb på ett korrekt sätt, säger Nisser.

I sms:et riktar Landmark, förutom mot revisionen, också kritik mot den dåvarande styrelseordföranden Nina Larsson för att ha efterattesterat flera räkningar efter att hon avgått. Vilket enligt Landmark strider mot god revisionssed.

”Hon hade, när bokslutet skulle upprättas, inte attesterat en enda av de räkningar för 2015 som hon enligt bolagslag och bolagsordning var skyldig att skriva under. Här ställde PWC tjänstvillig upp. Hon fick göra attestjobbet nu i juni långt efter att hon avgått och därmed totalt saknade attesträtt. Här är det inte fråga om avsteg från god revisionssed, snarare om osant intygande både av Larsson och PWC”, skriver Peter Landmark.

NWT försökte under torsdagen att kontakta Nina Larsson för en kommentar om Landmarks kritik, men utan resultat.

Peter Landmark är bland annat kritisk till både kommunen och revisorernas förhållningssätt till anklagelserna som riktats mot honom.

”Att Karlstad stadshus går på revisorns rekommendation förvånar mig inte. Samma revisor har samma uppdrag i just Karlstad stadshus. Ett mycket inkomstbringande arbete. Alla misstag som politikerna i styrelsen gjort ska döljas till varje pris så att revisorsfirman ska få behålla jobbet. Med resultat att jag även här får ta all skiten”, skriver Landmark i sms:et till NWT.

”Rätt kritisk”

Peter Landmark menar i sitt sms att han upplever att revisorerna aldrig gett honom en chans att slutföra de redovisningar som anklagelser mot honom grundar sig i.

Per-Samuel Nisser, ordförande i Karlstads stadshus AB, vill inte kommentera brevet mer ingående då han själv inte läst det grundligt.

– Om jag har förstått rätt så är han rätt kritisk, säger Nisser.

Gör sitt jobb

Enligt Nisser är revisionens sätt att arbeta inte något som borde behöva ifrågasättas.

– Vad gäller revisionens arbete så har jag ingen åsikt om det. Revisionsbyrån är ju helt oberoende och hur de arbetar och deras rutiner lägger jag mig inte i. Det får de sköta själva. Men jag utgår från att revisionen gör sitt jobb på ett korrekt sätt, säger Nisser.

I sms:et riktar Landmark, förutom mot revisionen, också kritik mot den dåvarande styrelseordföranden Nina Larsson för att ha efterattesterat flera räkningar efter att hon avgått. Vilket enligt Landmark strider mot god revisionssed.

”Hon hade, när bokslutet skulle upprättas, inte attesterat en enda av de räkningar för 2015 som hon enligt bolagslag och bolagsordning var skyldig att skriva under. Här ställde PWC tjänstvillig upp. Hon fick göra attestjobbet nu i juni långt efter att hon avgått och därmed totalt saknade attesträtt. Här är det inte fråga om avsteg från god revisionssed, snarare om osant intygande både av Larsson och PWC”, skriver Peter Landmark.

NWT försökte under torsdagen att kontakta Nina Larsson för en kommentar om Landmarks kritik, men utan resultat.