2016-06-08 21:08

2016-06-08 21:08

Planer på bergtäkt oroar Ulvsbybor

KARLSTAD: "Bostadspriserna kommer att sjunka"

Elin Huatorpet och Arild Martinssen Jones flyttade till Ulvsby för att komma ut på landet och samtidigt ha nära till Karlstads stadskärna. Nu är de oroliga över att behöva ge upp drömmen och flytta då bergtäkten åter är på tapeten i bygden.

– Folk har lagt ned mycket pengar och tid för att bygga sina liv här. Bostadspriserna kommer att sjunka och det drabbar många. Skolan som bara ligger en bit bort från den tilltänkta bergtäkten måste troligen rivas då hälsorisken blir för stor. Förra gången var det tal om det, säger Elin Huatorpet.

Hon är även kritiskt inställd till kommunens vision om att utveckla Karlstad och öka befolkningen.

– Man kan inte bara öka befolkningen i stadskärnan. Det är som om vi i Ulvsby inte är inräknade i den planen då de planerar att sänka vår livskvalité i och med bergtäkten.

Paret har precis gjort en omfattande renovering av gården och känner att de har kommit till ett vägskäl. De är rädda för att bygden kommer drabbas hårt och att skolan inte går att ha kvar.

– Ska vi satsa vidare eller är det meningslöst? Vi trivs oerhört bra nu och vill inte ge upp det vi har här. Barnen trivs, men hur blir det om skolan tvingas stänga? Det är en komplicerad situation som vi kommer att få ta ställning till, säger Arild Martinssen Jones.

Tolv tunga släp varje timme

Verksamheten kommer innebära att Drygt 300 000 ton kommer att utvinnas varje år och planen är att utvinna 6 000 000 ton på en 20-årsperiod. Vägar är tänkt att byggas om för att kunna klara av den tunga trafiken på 125 vändor med tunga släp varje dag som är planerade. Borrning för att lossgöra bergmaterial sker mellan 15-18 veckor per år.

Markägaren Conrad Nisser inser att det finns starka åsikter om bergtäkten bland Ulvsbyborna.

– Det blir alltid åsikter från olika håll, så är det alltid. Både negativa och positiva, säger Conrad Nisser.

Ny väg planerad

Förra gången, 2012, föll planen till största del på grund av att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen beslutade att en utfart mot riksväg 63 inte höll sig inom säkerhetskraven. Nu är en ny väganslutning planerad från täkten norrut mot väg 728, men projektet är bara i sin linda och ska gå igenom flera instanser innan det kan bli buller och bång i Ulvsby.

– Det kommer att ta ett par år innan ett beslut från länsstyrelsen har tagits, säger Conrad Nisser.

Den 23 juni är sista dagen att föra fram synpunkter på den planerade verksamheten till konsultföretaget Geopro AB. Efter det kommer en formell ansökan att lämnas in till miljöprövningsdelegationen utifrån synpunkterna.

– Folk har lagt ned mycket pengar och tid för att bygga sina liv här. Bostadspriserna kommer att sjunka och det drabbar många. Skolan som bara ligger en bit bort från den tilltänkta bergtäkten måste troligen rivas då hälsorisken blir för stor. Förra gången var det tal om det, säger Elin Huatorpet.

Hon är även kritiskt inställd till kommunens vision om att utveckla Karlstad och öka befolkningen.

– Man kan inte bara öka befolkningen i stadskärnan. Det är som om vi i Ulvsby inte är inräknade i den planen då de planerar att sänka vår livskvalité i och med bergtäkten.

Paret har precis gjort en omfattande renovering av gården och känner att de har kommit till ett vägskäl. De är rädda för att bygden kommer drabbas hårt och att skolan inte går att ha kvar.

– Ska vi satsa vidare eller är det meningslöst? Vi trivs oerhört bra nu och vill inte ge upp det vi har här. Barnen trivs, men hur blir det om skolan tvingas stänga? Det är en komplicerad situation som vi kommer att få ta ställning till, säger Arild Martinssen Jones.

Tolv tunga släp varje timme

Verksamheten kommer innebära att Drygt 300 000 ton kommer att utvinnas varje år och planen är att utvinna 6 000 000 ton på en 20-årsperiod. Vägar är tänkt att byggas om för att kunna klara av den tunga trafiken på 125 vändor med tunga släp varje dag som är planerade. Borrning för att lossgöra bergmaterial sker mellan 15-18 veckor per år.

Markägaren Conrad Nisser inser att det finns starka åsikter om bergtäkten bland Ulvsbyborna.

– Det blir alltid åsikter från olika håll, så är det alltid. Både negativa och positiva, säger Conrad Nisser.

Ny väg planerad

Förra gången, 2012, föll planen till största del på grund av att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen beslutade att en utfart mot riksväg 63 inte höll sig inom säkerhetskraven. Nu är en ny väganslutning planerad från täkten norrut mot väg 728, men projektet är bara i sin linda och ska gå igenom flera instanser innan det kan bli buller och bång i Ulvsby.

– Det kommer att ta ett par år innan ett beslut från länsstyrelsen har tagits, säger Conrad Nisser.

Den 23 juni är sista dagen att föra fram synpunkter på den planerade verksamheten till konsultföretaget Geopro AB. Efter det kommer en formell ansökan att lämnas in till miljöprövningsdelegationen utifrån synpunkterna.

  • Robert Nilsson