2016-06-08 15:42

2016-06-08 15:53

Nya idéer för Stora torget presenteras

KARLSTAD

Stora torget i Karlstad ska få en ny utformning – med hjälp av Karlstadsborna. Torsdag till söndag den här veckan finns kommunen på plats på torget för att ta emot och visa nya idéer.

– Vi hoppas att många tar chansen att delta. Vi gör det här för Karlstadsborna och vill att vi tillsammans ska skapa ett torg vi alla kan vara stolta över, säger projektledaren Andreas Eliazon.

Det är här fas två i kommunens arbete att ta fram en ny utformning av Stora torget.

Första fasen i projektet ägde rum i höstas när Karlstadsborna fick ge sin bild av vad som är bra och dåligt med torget i dag. Det visade sig vara en splittrad bild..

– Vi fick in synpunkter på att torget är både fint och fult, mysigt och omysigt, levande och livlöst. Men var sjätte person var ändå överens om att torget är tråkigt. Det har gett oss ett bra underlag att arbeta vidare med, vad vi ska bevara och vad som behöver utvecklas, säger Eliazon.

Ett färdigt förslag på ny utformning kommer att vara klart 2018 men redan denna helg kommer stora asfaltsdekaler att visa på några av de idéer som växt fram sedan i höstas.

– Inget är bestämt än utan vi vill visa Karlstadsborna några av de idéer vi jobbar med och väcka lite tankar. Bland annat kan vi nu visa var gränserna för torget kan gå och visa att Östra Torggatan kan vara mer torg än bilväg, säger Mia Börjesson, stadsbyggnadsarkitekt.

Den här sommaren kommer det att placerat ut ny mönblering.

– En tydlig synpunkt från dialogen i höstas var att det finns för få sittplatser på torget idag. Vi provar därför att ställa ut lite extra sittmöbler den här säsongen. De funkar lite som kundvagnar, du stoppar i en peng för att låsa upp den och lämnar tillbaka stolen för att få tillbaka ditt mynt, berättar Börjesson.

 

– Vi hoppas att många tar chansen att delta. Vi gör det här för Karlstadsborna och vill att vi tillsammans ska skapa ett torg vi alla kan vara stolta över, säger projektledaren Andreas Eliazon.

Det är här fas två i kommunens arbete att ta fram en ny utformning av Stora torget.

Första fasen i projektet ägde rum i höstas när Karlstadsborna fick ge sin bild av vad som är bra och dåligt med torget i dag. Det visade sig vara en splittrad bild..

– Vi fick in synpunkter på att torget är både fint och fult, mysigt och omysigt, levande och livlöst. Men var sjätte person var ändå överens om att torget är tråkigt. Det har gett oss ett bra underlag att arbeta vidare med, vad vi ska bevara och vad som behöver utvecklas, säger Eliazon.

Ett färdigt förslag på ny utformning kommer att vara klart 2018 men redan denna helg kommer stora asfaltsdekaler att visa på några av de idéer som växt fram sedan i höstas.

– Inget är bestämt än utan vi vill visa Karlstadsborna några av de idéer vi jobbar med och väcka lite tankar. Bland annat kan vi nu visa var gränserna för torget kan gå och visa att Östra Torggatan kan vara mer torg än bilväg, säger Mia Börjesson, stadsbyggnadsarkitekt.

Den här sommaren kommer det att placerat ut ny mönblering.

– En tydlig synpunkt från dialogen i höstas var att det finns för få sittplatser på torget idag. Vi provar därför att ställa ut lite extra sittmöbler den här säsongen. De funkar lite som kundvagnar, du stoppar i en peng för att låsa upp den och lämnar tillbaka stolen för att få tillbaka ditt mynt, berättar Börjesson.