2016-06-08 12:29

2016-06-08 12:29

Motionsspår blir cykelväg när E18 byggs om

KARLSTAD: När E18 byggs om

När E18 väster om Karlstad byggs om kommer delar av motionsspåren på Skutberget att användas som gång- och cykelväg.

Det gäller spåren från Bomstadsvägen till Fintatorp, sedan ansluter den nybyggda gång- och cykelvägen. Spåren kommer att nyttjas till hösten 2017

Det gäller spåren från Bomstadsvägen till Fintatorp, sedan ansluter den nybyggda gång- och cykelvägen. Spåren kommer att nyttjas till hösten 2017