2016-06-08 14:01

2016-06-08 14:01

Gymnasieeleverna är nöjda med sin skola – och trivs

KARLSTAD: Har kunniga lärare

Eleverna i årskurs ett i kommunens gymnasieskolor kan rekommendera sin skola till andra.

Det visar den årliga kund- och brukarundersökningen som gjorts av Karlstads kommun.

– Kund- och brukarundersökningarna är viktiga för vårt utvecklingsarbete. För att bli ännu bättre ska vi börja involvera elever och vårdnadshavare i utvecklingsprocessen i ett tidigare skede, säger kommundirektör Ulf Nyqvist.

Påståendet ”Jag är som helhet nöjd med min skola” får medelvärdet 4,1. Frågeområdet för helhetsintryck och rekommendationer får medelvärdet 4,2. Samtliga skolor får över 4,0 på en femgradig skala inom så gott som alla områden.

Eleverna svarar att de i hög grad blir bra bemötta i skolan. Det totala medelvärdet för bemötande är 4,4, vilket är samma värde som förra året. Påståendet ”Lärarna är kunniga i sina ämnen” får medelvärdet 4,3.

Vidare anser eleverna att det kan vara mer variation på arbetssätten under lektionerna. De skulle också vilja ha större möjlighet att påverka innehållet i undervisningen.

Samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor blev erbjudna att delta i undersökningen. Två valde att inte göra det.

Här kan du läsa hela undersökningen

Det visar den årliga kund- och brukarundersökningen som gjorts av Karlstads kommun.

– Kund- och brukarundersökningarna är viktiga för vårt utvecklingsarbete. För att bli ännu bättre ska vi börja involvera elever och vårdnadshavare i utvecklingsprocessen i ett tidigare skede, säger kommundirektör Ulf Nyqvist.

Påståendet ”Jag är som helhet nöjd med min skola” får medelvärdet 4,1. Frågeområdet för helhetsintryck och rekommendationer får medelvärdet 4,2. Samtliga skolor får över 4,0 på en femgradig skala inom så gott som alla områden.

Eleverna svarar att de i hög grad blir bra bemötta i skolan. Det totala medelvärdet för bemötande är 4,4, vilket är samma värde som förra året. Påståendet ”Lärarna är kunniga i sina ämnen” får medelvärdet 4,3.

Vidare anser eleverna att det kan vara mer variation på arbetssätten under lektionerna. De skulle också vilja ha större möjlighet att påverka innehållet i undervisningen.

Samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor blev erbjudna att delta i undersökningen. Två valde att inte göra det.

Här kan du läsa hela undersökningen