2016-06-04 12:42

2016-06-06 13:08

Anne Carlsson avsatt som ordförande

STOCKHOLM/KARLSTAD: Reumatikerförbundets årsstämma

Reumatikerförbundets omstridda ordförande Anne Carlsson från Karlstad avsattes på lördagen från sin post.

Beslutet fattades av förbundets ombud på den årsstämma som i helgen hålls i Bålsta utanför Stockholm.

Med röstsiffrorna 61–24 beslutade förbundsstämman att avsätta Anne Carlsson, med omedelbar verkan, ett år innan hennes ordinarie mandatperiod löper ut.

Skälet till att ordförandefrågan fanns uppe till behandling var att flera distrikt under våren har skrivit till förbundsstyrelsen och begärt att deras ordförande ska avsättas. Bakgrunden är att det under en längre tid har funnits en allvarlig arbetsmiljöproblematik på förbundskansliet, vilket har lett till att fackföreningen Unionens regionala arbetsmiljöombud gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket i oktober 2015.

- Det blev tydligt på stämman att ombuden inte tyckte att det var acceptabelt att hennes ordförandeskap gav upphov till dessa allvarliga problem på förbundskansliet, säger Leif Salmonsson, generalsekreterare i Reumatikerförbundet.

Beslutet fattades av förbundets ombud på den årsstämma som i helgen hålls i Bålsta utanför Stockholm.

Med röstsiffrorna 61–24 beslutade förbundsstämman att avsätta Anne Carlsson, med omedelbar verkan, ett år innan hennes ordinarie mandatperiod löper ut.

Skälet till att ordförandefrågan fanns uppe till behandling var att flera distrikt under våren har skrivit till förbundsstyrelsen och begärt att deras ordförande ska avsättas. Bakgrunden är att det under en längre tid har funnits en allvarlig arbetsmiljöproblematik på förbundskansliet, vilket har lett till att fackföreningen Unionens regionala arbetsmiljöombud gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket i oktober 2015.

- Det blev tydligt på stämman att ombuden inte tyckte att det var acceptabelt att hennes ordförandeskap gav upphov till dessa allvarliga problem på förbundskansliet, säger Leif Salmonsson, generalsekreterare i Reumatikerförbundet.