2016-05-24 17:27

2016-05-24 17:34

Storsatsning på barn och unga

KARLSTAD: Majoriteten presenterar budgeten för 2017-2019

Det är de allra minsta barnen och unga i gymnasiet som är vinnarna när majoriteten i Karlstads kommun presenterade kommande budgeten under tisdagen.
96 miljoner kronor går till minskade barngrupper, nybygge och upprustning av förskolor och skolor.

Karlstads kommun satsar rejält på barn och unga i budgeten för 2017-2019, som presenterades av kommunalråden i majoriteten under tisdagen.

Den största investeringen i kommunens historia är nybygget av ett gemensamt Sundsta-Älvkullegymnasium. Förslaget är detsamma som presenterades i NWT för en månad sedan med tre nya byggnader intill delar av nuvarande Sundstagymnasiet. Prislappen är 426 miljoner kronor. Det slitna Älvkullegymnasiet, från 1958 och utbyggt 1970, kommer då att rivas och den attraktiva marken kan då användas för bostadsbyggande.

– Det är såklart en jätteinvestering som vi är eniga om är nödvändig. Bygget påbörjas nästa år och det ska var helt klart 2021 och rymmer en ny stor matsal och lektionssalar i en öppen planlösning, säger Andreas Pettersson (C).

Stor skolsatsning

Det kommer också satsas mycket på de minsta barnen.

– Vi vill prioritera förskolan med mindre grupper. Vi har budgeterat för 18 miljoner kronor på bättre personaltäthet i för- och grundskola så det är en betydande satsning. Det är ett stort tryck på förskolan och vi behöver även bygga fler, säger Peter Kullgren (KD).

Förutom att det byggs nya förskoleavdelningar i befintliga skolor som renoverats och kommer att renoveras, så byggs Rudsängen, förskolan på Rud, om och på Kanikenäset byggs en helt ny cityförskola i kvarteret Kanoten.

– Karlstad växer och budgeten går som en röd tråd genom livet. Det kan inte bli större fokus på barn- och ungdom, då vi satsar totalt 96 miljoner kronor på det området, så jag är jättenöjd, säger Niklas Wikström (L).

Vård- och omsorgsfokus

Förutom skolan så är vård- och omsorg två andra fokusområden där det satsas extra mycket. 55 miljoner kronor på vården och 42 miljoner kronor till omsorg.

– För att möta befolkningsökningen och demografiutvecklingen av en åldrande befolkning, behöver vi satsa på mer personal inom vården och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning, säger Marléne Lund Kopparklint (M).

– Min mor Eivor Larsson sa alltid att har man inte fått styrsel på människor innan tre års ålder så går det inte sen. Ligger det någon sannig i det är satsningen på de yngsta jätteviktig. Och för 42 miljoner kronor får vi en stabil grund för att utreda, stödja och hjälpa utsatta människor, säger Per-inge Lidén (MP).

Ökat lånebehov

Totalt innehåller budgeten 4,7 miljarder kronor, inklusive de 43 miljoner kronor från regeringen förutsatt att riksdagen fattar beslut om de förslag som ligger. 2017 tillförs nämnderna totalt 218 miljoner kronor.

– Vi ökar lånebehovet i kommunen med en kvarts miljard kronor eftersom vi ser att det behövs stora investeringar i infrastrukturen framöver. Det enda som ligger med i den här budgeten är det nya resecentrumet med sammanlagda investeringar på 600 miljoner kronor 2017, säger Per-Samuel Nisser (M) som är nöjd med majoritetens sjunde budget tillsammans.

S kritiska

Men den blågröna majoritetens budget imponerar inte på socialdemokraterna i opposition.

– Det är en mycket smal budget, där jag kan konstatera att de stora resurstillskotten till verksamheterna är tack vare den socialdemokratiskt ledda regeringens aviserade statsbidragshöjningar. De staplar generella uppräkningar, medel som kompenserar demografi samt andra särskilda tillägg på varandra, i syfte att försöka ge en bild av stora resurstillskott. Samtidigt nämner man inget om de nedskärningar deras budget i praktiken kommer att leda till för flera av nämnderna, kommenterar kommunalrådet Linda Larsson (S).

– Vidare saknar jag satsningar för att få fler i arbete. Jobben är Socialdemokraternas överordnade prioritering. Inte med ett ord nämns några jobbsatsningar i majoritetens budgetförslag, fortsätter hon.

Socialdemokraternas förslag till budget presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni.

Karlstads kommun satsar rejält på barn och unga i budgeten för 2017-2019, som presenterades av kommunalråden i majoriteten under tisdagen.

Den största investeringen i kommunens historia är nybygget av ett gemensamt Sundsta-Älvkullegymnasium. Förslaget är detsamma som presenterades i NWT för en månad sedan med tre nya byggnader intill delar av nuvarande Sundstagymnasiet. Prislappen är 426 miljoner kronor. Det slitna Älvkullegymnasiet, från 1958 och utbyggt 1970, kommer då att rivas och den attraktiva marken kan då användas för bostadsbyggande.

– Det är såklart en jätteinvestering som vi är eniga om är nödvändig. Bygget påbörjas nästa år och det ska var helt klart 2021 och rymmer en ny stor matsal och lektionssalar i en öppen planlösning, säger Andreas Pettersson (C).

Stor skolsatsning

Det kommer också satsas mycket på de minsta barnen.

– Vi vill prioritera förskolan med mindre grupper. Vi har budgeterat för 18 miljoner kronor på bättre personaltäthet i för- och grundskola så det är en betydande satsning. Det är ett stort tryck på förskolan och vi behöver även bygga fler, säger Peter Kullgren (KD).

Förutom att det byggs nya förskoleavdelningar i befintliga skolor som renoverats och kommer att renoveras, så byggs Rudsängen, förskolan på Rud, om och på Kanikenäset byggs en helt ny cityförskola i kvarteret Kanoten.

– Karlstad växer och budgeten går som en röd tråd genom livet. Det kan inte bli större fokus på barn- och ungdom, då vi satsar totalt 96 miljoner kronor på det området, så jag är jättenöjd, säger Niklas Wikström (L).

Vård- och omsorgsfokus

Förutom skolan så är vård- och omsorg två andra fokusområden där det satsas extra mycket. 55 miljoner kronor på vården och 42 miljoner kronor till omsorg.

– För att möta befolkningsökningen och demografiutvecklingen av en åldrande befolkning, behöver vi satsa på mer personal inom vården och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning, säger Marléne Lund Kopparklint (M).

– Min mor Eivor Larsson sa alltid att har man inte fått styrsel på människor innan tre års ålder så går det inte sen. Ligger det någon sannig i det är satsningen på de yngsta jätteviktig. Och för 42 miljoner kronor får vi en stabil grund för att utreda, stödja och hjälpa utsatta människor, säger Per-inge Lidén (MP).

Ökat lånebehov

Totalt innehåller budgeten 4,7 miljarder kronor, inklusive de 43 miljoner kronor från regeringen förutsatt att riksdagen fattar beslut om de förslag som ligger. 2017 tillförs nämnderna totalt 218 miljoner kronor.

– Vi ökar lånebehovet i kommunen med en kvarts miljard kronor eftersom vi ser att det behövs stora investeringar i infrastrukturen framöver. Det enda som ligger med i den här budgeten är det nya resecentrumet med sammanlagda investeringar på 600 miljoner kronor 2017, säger Per-Samuel Nisser (M) som är nöjd med majoritetens sjunde budget tillsammans.

S kritiska

Men den blågröna majoritetens budget imponerar inte på socialdemokraterna i opposition.

– Det är en mycket smal budget, där jag kan konstatera att de stora resurstillskotten till verksamheterna är tack vare den socialdemokratiskt ledda regeringens aviserade statsbidragshöjningar. De staplar generella uppräkningar, medel som kompenserar demografi samt andra särskilda tillägg på varandra, i syfte att försöka ge en bild av stora resurstillskott. Samtidigt nämner man inget om de nedskärningar deras budget i praktiken kommer att leda till för flera av nämnderna, kommenterar kommunalrådet Linda Larsson (S).

– Vidare saknar jag satsningar för att få fler i arbete. Jobben är Socialdemokraternas överordnade prioritering. Inte med ett ord nämns några jobbsatsningar i majoritetens budgetförslag, fortsätter hon.

Socialdemokraternas förslag till budget presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni.