2016-05-12 19:57

2016-05-12 19:57

Karlstads befolkning ökar

KARLSTAD

Enligt Statistiska centralbyrån har befolkningen i Karlstads kommun ökat med 184 personer under första kvartalet. Karlstads kommun har nu 89 429 invånare.

Det är den största befolkningsökningen under hela 2000-talet.

I hela Värmland ökade antalet invånare med 376 personer. Totalt har nu Värmland 276 280 invånare.

Det är den största befolkningsökningen under hela 2000-talet.

I hela Värmland ökade antalet invånare med 376 personer. Totalt har nu Värmland 276 280 invånare.