2016-05-11 20:43

2016-05-11 20:43

Misstänkt brott vid konkurs

KARLSTAD

Konkursförvaltaren misstänker att ett bokföringsbrott kan ha begåtts i samband med en konkurs i Karlstad.

Företaget har inte lämnat in årsredovisning och det finns ingen komplett bokföring.

Konkursförvaltaren har anmält det misstänkta brottet till åklagare.

Företaget har inte lämnat in årsredovisning och det finns ingen komplett bokföring.

Konkursförvaltaren har anmält det misstänkta brottet till åklagare.