2016-04-21 13:54

2016-04-21 16:46

Edebäcksgatan snart klar

KARLSTAD

Det utdragna vägarbetet på Edebäcksgatan på Södra Kroppkärr går mot sitt slut.

Projektet startade redan före semestern 2014 med byte av dagvattenledningar längs gatan samt på tvärgatorna.

Då upptäcktes att även vatten- och spillvattenledningarna behövde bytas. Arbetena har fördröjts ytterligare eftersom marken består av mycket berg.

Men nu är snart allting åtgärdat. Den norra delen av gatan är redan klar.

– Vi räknar med att släppa på trafiken i båda riktningarna om cirka två veckor. Det som återstår att göra är att laga lite av en dagvattenledning samt diverse vatten- och spillvattenjobb.

– Den 13 juni startar busstrafiken längs Edebäcksgatan igen och innan dess är alla arbeten avslutade, säger byggledare Johan Törngren.

Projektet startade redan före semestern 2014 med byte av dagvattenledningar längs gatan samt på tvärgatorna.

Då upptäcktes att även vatten- och spillvattenledningarna behövde bytas. Arbetena har fördröjts ytterligare eftersom marken består av mycket berg.

Men nu är snart allting åtgärdat. Den norra delen av gatan är redan klar.

– Vi räknar med att släppa på trafiken i båda riktningarna om cirka två veckor. Det som återstår att göra är att laga lite av en dagvattenledning samt diverse vatten- och spillvattenjobb.

– Den 13 juni startar busstrafiken längs Edebäcksgatan igen och innan dess är alla arbeten avslutade, säger byggledare Johan Törngren.