2016-04-19 06:00

2016-04-19 06:00

Skåreberget kan få nya bostäder

SKÅRE

Fastighetsbolaget Berglöf & Velander har lämnat in en begäran om planbesked till Karlstads kommun för en tomt på Soldattorpet på Skåreberget norr om Karlstad. Här kan det bli aktuellt med bostäder.

– Vi vill som ett första steg se om det är möjligt att göra om dagens plan som tillåter småindustri och handel till bostäder. Tomten som är 6 000 kvadratmeter består i dag av skog. Här skulle det gå in sex villatomter eller några fler radhus om det blir aktuellt, säger fastighetschef Reine Olsson.

– Vi vill som ett första steg se om det är möjligt att göra om dagens plan som tillåter småindustri och handel till bostäder. Tomten som är 6 000 kvadratmeter består i dag av skog. Här skulle det gå in sex villatomter eller några fler radhus om det blir aktuellt, säger fastighetschef Reine Olsson.