2016-04-11 14:15

2016-04-11 14:15

Skola slipper betala vite

KARLSTAD

Praktiska gymnasiet Karlstad behöver inte betala något vite. Den bedömningen gör Skolinspektionen och anser att Praktiska Sverige AB har rättat till tidigare brister i bland annat undervisningen, lärarstödet och studieron.

Det är nu säkrat att skolans undervisning utgår från examensmål och ämnesplaner i alla ämnen och att eleverna får studiero, garanterad undervisningstid och ett aktivt lärarstöd. Eleverna har fått även tillgång till skolbibliotek och studie- och yrkesvägledning.

Skolinspektionen avslutar därmed tillsynsärendet och man går inte vidare med föreläggandet om vite på 600 000 kronor som myndigheten beslutade om i september ifjol.

Det är nu säkrat att skolans undervisning utgår från examensmål och ämnesplaner i alla ämnen och att eleverna får studiero, garanterad undervisningstid och ett aktivt lärarstöd. Eleverna har fått även tillgång till skolbibliotek och studie- och yrkesvägledning.

Skolinspektionen avslutar därmed tillsynsärendet och man går inte vidare med föreläggandet om vite på 600 000 kronor som myndigheten beslutade om i september ifjol.