2016-04-06 12:43

2016-04-06 12:43

Student vinner mot CSN

KARLSTAD: Får extra bidrag när förälder sitter i fängelse

Ena föräldern sitter i fängelse, den andra är sjukskriven.
Nu vinner en Karlstadstudent strid mot CSN om extra studiebidrag.

Studenten sökte om extra tillägg för läsåret 2015/2016. Orsaken var att hans ena förälder avtjänar ett treårigt fängelsestraff, den andra har sjukersättning varje månad.

Men CSN sa nej. Det efter att ha begärt in kompletterande uppgifter om förälderns inkomst mellan 2015 och 2016.

Beviljas tillägg

Studenten överklagade beslutet med hänvisning till att han inte kunnat lämna uppgifter om inkomsten eftersom föräldern varit frihetsberövad sedan oktober 2015 och därmed inte har någon inkomst.

Överklagandenämnden för studiestöd går också på studentens linje. Man anser att det finns synnerliga skäl att bortse från förälderns inkomst och beviljar studenten extra tillägg om 285 kronor i månaden.

Studenten sökte om extra tillägg för läsåret 2015/2016. Orsaken var att hans ena förälder avtjänar ett treårigt fängelsestraff, den andra har sjukersättning varje månad.

Men CSN sa nej. Det efter att ha begärt in kompletterande uppgifter om förälderns inkomst mellan 2015 och 2016.

Beviljas tillägg

Studenten överklagade beslutet med hänvisning till att han inte kunnat lämna uppgifter om inkomsten eftersom föräldern varit frihetsberövad sedan oktober 2015 och därmed inte har någon inkomst.

Överklagandenämnden för studiestöd går också på studentens linje. Man anser att det finns synnerliga skäl att bortse från förälderns inkomst och beviljar studenten extra tillägg om 285 kronor i månaden.