2016-04-06 09:47

2016-04-06 09:47

Skadad rondellsurikat tillbaka

KARLSTAD: Efterlängtad i Ikea-rondellen

I höstas stals en av surikaterna i Ikea-rondellen, en annan skadades.
Många har efterfrågat surikaterna och nu är de tillbaka.

Maria Vallgrens konstverk i brons i rondellen vid Bergviksvägen/Frykmans väg utanför Ikea har varit populära. Men i höstas försvann de plötsligt. Det visade sig att en av surikaterna stulits och en annan skadats.

Nu är dock ordningen återställd i rondellen. Den skadade surikaten har reparerats och också fått sällskap av en ny honsurikat och två småsurikater, meddelar Karlstads kommun i ett pressmeddelande.

Den stulna surikaten har emellertid inte hittats.

Maria Vallgrens konstverk i brons i rondellen vid Bergviksvägen/Frykmans väg utanför Ikea har varit populära. Men i höstas försvann de plötsligt. Det visade sig att en av surikaterna stulits och en annan skadats.

Nu är dock ordningen återställd i rondellen. Den skadade surikaten har reparerats och också fått sällskap av en ny honsurikat och två småsurikater, meddelar Karlstads kommun i ett pressmeddelande.

Den stulna surikaten har emellertid inte hittats.