2016-04-05 16:49

2016-04-05 16:49

Möte om logistikpark och Gravaleden

SKÅRE

Karlstads kommun vill bygga ut industriområdet vid Ilanda i Skåre. Ett förslag som har tagits fram är att exploatera ytorna på den västra sidan om riksväg 62.

Här skulle en ny logistikpark kunna skapas eftersom kommunen anser att man behöver skapa bättre förutsättningar för att locka företag inom logistikbranschen med tanke på läget intill flera riksvägar samt Karlstad flygplats.

En utredning kring logistikparken pågår under våren och det gör även en fortsättning på Gravaleden från Skårevägen till Ilanda.

Ett informationsmöte för boende kring de två projekten arrangeras klockan 18.30 på onsdagen i Skåreskolans matsal.

Här skulle en ny logistikpark kunna skapas eftersom kommunen anser att man behöver skapa bättre förutsättningar för att locka företag inom logistikbranschen med tanke på läget intill flera riksvägar samt Karlstad flygplats.

En utredning kring logistikparken pågår under våren och det gör även en fortsättning på Gravaleden från Skårevägen till Ilanda.

Ett informationsmöte för boende kring de två projekten arrangeras klockan 18.30 på onsdagen i Skåreskolans matsal.