2016-04-01 16:54

2016-04-01 16:54

Åtta kandidater

KARLSTAD: Snart klart med ny biskop

Genom nomineringsval har åtta personer utsetts till biskopskandidater i Karlstads stift. De finns presenterade på Karlstads stifts hemsida, där de bland annat svarar på några personliga frågor.

Kandidaterna har bjudits in för att hålla gudstjänster och predika i domkyrkan i Karlstad. Samtliga åtta predikningar finns att lyssna till på Karlstads stifts hemsida, för den som inte hade möjlighet att delta i gudstjänsterna.

Den 5 april kommer de åtta kandidater åter till Karlstad för att delta i en hearing, en utfrågning. Utfrågningarna kommer att kunna ses i efterhand på Karlstads stifts hemsida från och med torsdagen den 7 april. Eftersom det är många kandidater blir det en lång dag för de som vill lyssna till alla åtta kandidaterna.

Kandidaterna har bjudits in för att hålla gudstjänster och predika i domkyrkan i Karlstad. Samtliga åtta predikningar finns att lyssna till på Karlstads stifts hemsida, för den som inte hade möjlighet att delta i gudstjänsterna.

Den 5 april kommer de åtta kandidater åter till Karlstad för att delta i en hearing, en utfrågning. Utfrågningarna kommer att kunna ses i efterhand på Karlstads stifts hemsida från och med torsdagen den 7 april. Eftersom det är många kandidater blir det en lång dag för de som vill lyssna till alla åtta kandidaterna.

  • Anders Persson