2016-03-31 18:22

2016-03-31 21:43

Framtiden testar brandmannayrket

KARLSTAD: Ansökningarna ökar

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arrangerade under torsdagen en prova på- dag för ungdomar, som fick testa om de har vad som krävs för att bli brandman.

Sanna Fredriksson och Elin Lundgren var två av drygt 35 ungdomar som testade på att vara brandman.

– Vi provat att rökdyka, klippa upp en bil och haft teori med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), säger Elin Lundgren.

Båda två går restauranglinjen år tre på gymnasiet, men kockdrömmarna har svalnat.

– Vi vill söka, speciellt efter i dag, då vi har provat och vet vad som krävs, säger Sanna Fredriksson.

Ylva Kungberg, handläggare på MSB, tycker det är positivt att det är så många som vill bli brandman.

– Det är högt tryck med drygt 1300 sökande, då vi bara tar in 100 av dem, säger hon.

Sanna Fredriksson och Elin Lundgren var två av drygt 35 ungdomar som testade på att vara brandman.

– Vi provat att rökdyka, klippa upp en bil och haft teori med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), säger Elin Lundgren.

Båda två går restauranglinjen år tre på gymnasiet, men kockdrömmarna har svalnat.

– Vi vill söka, speciellt efter i dag, då vi har provat och vet vad som krävs, säger Sanna Fredriksson.

Ylva Kungberg, handläggare på MSB, tycker det är positivt att det är så många som vill bli brandman.

– Det är högt tryck med drygt 1300 sökande, då vi bara tar in 100 av dem, säger hon.

  • Robert Nilsson