2016-03-30 13:22

2016-03-30 13:22

Många brister hos företag

KARLSTAD

Lös bänkborrmaskin, bristande rutiner för första hjälpen och ingen arbetsmiljöpolicy. Ett företag i Karlstad kritiseras av Arbetsmiljöverket på hela 14 punkter.

När verket kom på besök visade det sig bland annat att en bänkborrmaskin inte satts fast i bänken och att en av maskinerna saknar ställbart avskärmningsskydd, vilket riskerar allvarlig personskada.

Nu kräver Arbetsmiljöverket bland annat att företaget ska visa hur man åtgärdat bristerna inför uppföljningsbesöket i mitten av juni i år.

När verket kom på besök visade det sig bland annat att en bänkborrmaskin inte satts fast i bänken och att en av maskinerna saknar ställbart avskärmningsskydd, vilket riskerar allvarlig personskada.

Nu kräver Arbetsmiljöverket bland annat att företaget ska visa hur man åtgärdat bristerna inför uppföljningsbesöket i mitten av juni i år.