2016-03-21 17:12

2016-03-21 17:12

Lindblom hoppar av flygplatsstyrelsen

KARLSTAD: Inser att loppet är kört

Han tackade ja men drar nu tillbaka sin kandidatur. Henrik Lindblom (L) har insett att han inte kommer att bli ordförande i Karlstad Airport igen.

Trots att det redan stormade kring vd Peter Landmark och flygplatsstyrelsen, nominerades Henrik Lindblom till ännu en period som ordförande i bolaget. Och han tackade ja.

I fredagens NWT medgav han att han brustit i sitt ansvar och inte följt attestreglerna när det gäller Landmarks omfattande representation.

Och nu drar han tillbaka sin kandidatur till ordförandeposten.

– Jag känner att jag inte har det stöd och det förtroende som behövs. Oavsett vad de pågående utredningarna kommer fram till, skriver han i ett mejl till NWT.

Bolagsstämman där han var tänkt att ta över efter Nina Larsson (L) är uppskjuten, på grund av de pågående utredningarna. Därför har kommunfullmäktige än så länge inte nominerat någon efterträdare.

Trots att det redan stormade kring vd Peter Landmark och flygplatsstyrelsen, nominerades Henrik Lindblom till ännu en period som ordförande i bolaget. Och han tackade ja.

I fredagens NWT medgav han att han brustit i sitt ansvar och inte följt attestreglerna när det gäller Landmarks omfattande representation.

Och nu drar han tillbaka sin kandidatur till ordförandeposten.

– Jag känner att jag inte har det stöd och det förtroende som behövs. Oavsett vad de pågående utredningarna kommer fram till, skriver han i ett mejl till NWT.

Bolagsstämman där han var tänkt att ta över efter Nina Larsson (L) är uppskjuten, på grund av de pågående utredningarna. Därför har kommunfullmäktige än så länge inte nominerat någon efterträdare.