2016-03-16 18:20

2016-03-16 18:20

Godkände tågfinansiering

VÄSE

Teknik- och fastighetsnämnden godkände på onsdagen avtalet om medfinansiering för Tåg i tid, delen Väse.

Det handlar om förlängandet av mötesspåret i Väse som ska göra det möjligt för tre tåg att mötas på Värmlandsbanan. I projektet ingår även en planskild korsning på Storgatan i Väse.

Satsningen kostar knappt 163 miljoner kronor, där Trafikverket står för 155 miljoner, Karlstads kommun för 7,2 miljoner och Värmlandstrafik för 760 000 kronor.

Kommunens del är bland annat gång- och cykelbroar, pendelparkeringar och del av ny infart.

Det handlar om förlängandet av mötesspåret i Väse som ska göra det möjligt för tre tåg att mötas på Värmlandsbanan. I projektet ingår även en planskild korsning på Storgatan i Väse.

Satsningen kostar knappt 163 miljoner kronor, där Trafikverket står för 155 miljoner, Karlstads kommun för 7,2 miljoner och Värmlandstrafik för 760 000 kronor.

Kommunens del är bland annat gång- och cykelbroar, pendelparkeringar och del av ny infart.