2016-03-11 16:54

2016-03-11 16:54

Skärpt straff för bombhot

KARLSTAD

För ett par år sedan skickade en 47-årig man, bosatt i en Stockholmsförort, falska bombhot per sms till tre personer som bodde i samma trappuppgång.

Hotet var egentligen riktat mot en nära släkting till mannen som också bodde i samma trappuppgång men han hade inte tillgång till hennes telefonnummer.

Mannen dömdes så småningom av Värmlands tingsrätt till villkorlig dom och samhällstjänst i 160 timmar. Han skulle också betala sammanlagt 15 000 kronor i skadestånd.

Nu har hovrätten för västra Sverige ersatt samhällstjänsten med 130 dagsböter.

Hotet var egentligen riktat mot en nära släkting till mannen som också bodde i samma trappuppgång men han hade inte tillgång till hennes telefonnummer.

Mannen dömdes så småningom av Värmlands tingsrätt till villkorlig dom och samhällstjänst i 160 timmar. Han skulle också betala sammanlagt 15 000 kronor i skadestånd.

Nu har hovrätten för västra Sverige ersatt samhällstjänsten med 130 dagsböter.