2016-03-09 12:20

2016-03-09 19:59

Landmarks representation ska granskas

KARLSTAD: Förre flygplatschefen tagen ur tjänst

(UPPDATERAD) Karlstad Airports förre vd Peter Landmark blir nu föremål för en särskild granskning.
Han har inte följt rutinerna eller redovisat som han ska när han representerat och använt sitt företagskort för ett mycket stort antal resor, restaurangbesök och olika inköp.

– Tack!

Sa Karlstad Airports vice ordförande Sune Ekbåge som själv ringde upp NWT.

Han tackade för att vi begärt ut fakturorna på Peter Landmarks företagskort.

En mängd frågor

Sune Ekbåge hade då själv konstaterat att materialet väcker en mängd frågor.

I onsdags beslutade styrelsen, på Sune Ekbåges förslag, att göra en extern granskning av alla företagskort som använts av anställda på flygplatsen.

– Det brister i redovisningen när korten har använts vid representation. Nu vill vi att det utreds och sedan får vi ta ställning till om vi ska kräva återbetalning, säger Sune Ekbåge.

Tänker ni polisanmäla?

– Det blir i så fall en fråga för juristerna, säger han.

Efter flygplatsstyrelsens beslut svarade kommunledningen med att stänga av Peter Landmark från hans nya jobb på Karlstads kommun.

– Tidigare i dag har det meddelats att en granskning kommer att ske av hanteringen av betalkorten inom Karlstad Airport AB. Som tidigare vd välkomnar jag undersökningen, skriver Peter Landmark i ett sms till NWT.

Den 15 februari sa han att han inte vill fortsätta som vd på Karlstad flygplats. En vecka senare meddelade kommunledningen att han fått en nyinrättad tjänst som näringslivsutvecklare från och med den 1 mars. Tjänstebilen och lönen på 86 300 kronor i månaden skulle han få behålla. Han är en av de högst betalda i kommunen.

Får behålla lönen

– Lönen får han behålla åtminstone så länge den här utredningen pågår. Det här handlar om hans tid på flygplatsen, inte om hans nya jobb på kommunen, säger ekonomidirektör Lars Sätterberg som är vd för Karlstad Stadshus AB.

Det finns tre företagskort utställda på Karlstad Airport. Alla tre är nu indragna, alla betalningar som gjorts med korten ska granskas. Man har redan konstaterat att korten använts i strid mot gällande regler. Och att det även finns frågetecken kring många transaktioner.

Med anledning av bristerna i hanteringen av betalkort har kommunledningskontoret även beslutat att avsätta extra resurser på att gå igenom samtliga administrativa rutiner på flygplatsen.

Teknik- och fastighetsdirektör Hans Wennerholm har nu utsetts som tillförordnad vd för flygplatsen. En tjänst han kommer att ha vid sidan av sitt ordinarie uppdrag tills dess att en ny vd för Karlstad Airport utses.

 

– Tack!

Sa Karlstad Airports vice ordförande Sune Ekbåge som själv ringde upp NWT.

Han tackade för att vi begärt ut fakturorna på Peter Landmarks företagskort.

En mängd frågor

Sune Ekbåge hade då själv konstaterat att materialet väcker en mängd frågor.

I onsdags beslutade styrelsen, på Sune Ekbåges förslag, att göra en extern granskning av alla företagskort som använts av anställda på flygplatsen.

– Det brister i redovisningen när korten har använts vid representation. Nu vill vi att det utreds och sedan får vi ta ställning till om vi ska kräva återbetalning, säger Sune Ekbåge.

Tänker ni polisanmäla?

– Det blir i så fall en fråga för juristerna, säger han.

Efter flygplatsstyrelsens beslut svarade kommunledningen med att stänga av Peter Landmark från hans nya jobb på Karlstads kommun.

– Tidigare i dag har det meddelats att en granskning kommer att ske av hanteringen av betalkorten inom Karlstad Airport AB. Som tidigare vd välkomnar jag undersökningen, skriver Peter Landmark i ett sms till NWT.

Den 15 februari sa han att han inte vill fortsätta som vd på Karlstad flygplats. En vecka senare meddelade kommunledningen att han fått en nyinrättad tjänst som näringslivsutvecklare från och med den 1 mars. Tjänstebilen och lönen på 86 300 kronor i månaden skulle han få behålla. Han är en av de högst betalda i kommunen.

Får behålla lönen

– Lönen får han behålla åtminstone så länge den här utredningen pågår. Det här handlar om hans tid på flygplatsen, inte om hans nya jobb på kommunen, säger ekonomidirektör Lars Sätterberg som är vd för Karlstad Stadshus AB.

Det finns tre företagskort utställda på Karlstad Airport. Alla tre är nu indragna, alla betalningar som gjorts med korten ska granskas. Man har redan konstaterat att korten använts i strid mot gällande regler. Och att det även finns frågetecken kring många transaktioner.

Med anledning av bristerna i hanteringen av betalkort har kommunledningskontoret även beslutat att avsätta extra resurser på att gå igenom samtliga administrativa rutiner på flygplatsen.

Teknik- och fastighetsdirektör Hans Wennerholm har nu utsetts som tillförordnad vd för flygplatsen. En tjänst han kommer att ha vid sidan av sitt ordinarie uppdrag tills dess att en ny vd för Karlstad Airport utses.