2016-03-08 21:32

2016-03-09 07:07

Slukhål uppstod vid Västra bron

KARLSTAD

En av gatstenarna på gångvägen vid Västra brons norra fäste försvann på tisdagen och lämnade efter sig ett flera decimeter djupt slukhål.

Karlstads kommun satte under kvällen ut koner för att varna cyklister och fotgängare och kommer att inspektera hålet närmare under onsdagen.

Karlstads kommun satte under kvällen ut koner för att varna cyklister och fotgängare och kommer att inspektera hålet närmare under onsdagen.