2016-03-08 14:20

2016-03-08 14:20

Råtorpsvägen stängs av under drygt en vecka

KARLSTAD: Omfattande VA-arbeten är orsaken

Den hårt trafikerade Råtorpsvägen kommer att stängas av för all fordonstrafik mellan den 9 och 18 mars på grund av VA-arbeten. Man får i stället köra via Ringgatan och Dyevägen.

Karlstads kommun ska genomföra ett större gatuarbete i området och därför tvingas man stänga av fordonstrafiken helt.

– Vi har haft problem med översvämningar och ska bygga en dagvattenledning på en 160 meter lång sträcka från Kvistrumsgatan från korsningen med Granhultsgatan och österut till Råtorpsvägen och Klarälven.

– Samtidigt passar vi på att byta ut VA-ledningarna, säger Johan Törngren på VA-enheten.

Trafiken kommer i stället att ledas via Ringgatan och Dyevägen. Gående och cyklister kan dock fortfarande ta sig fram längs Råtorpsvägen under byggtiden.

Karlstads kommun ska genomföra ett större gatuarbete i området och därför tvingas man stänga av fordonstrafiken helt.

– Vi har haft problem med översvämningar och ska bygga en dagvattenledning på en 160 meter lång sträcka från Kvistrumsgatan från korsningen med Granhultsgatan och österut till Råtorpsvägen och Klarälven.

– Samtidigt passar vi på att byta ut VA-ledningarna, säger Johan Törngren på VA-enheten.

Trafiken kommer i stället att ledas via Ringgatan och Dyevägen. Gående och cyklister kan dock fortfarande ta sig fram längs Råtorpsvägen under byggtiden.