2016-03-02 20:50

2016-03-02 20:50

Avslår överklaganden om nytt hus

KARLSTAD

Länsstyrelsen avslår alla överklaganden kring detaljplanen för Fenix 12, Karlstadhus nya femvåningshus i korsningen Brogatan/Bjurbäcksgatan på Sundsta i Karlstad.

Stadsbyggnadsnämnden godkände planen i januari, men ett flertal privatpersoner överklagade den. Åsikterna handlade bland annat om att byggnaden blir för hög, om trafikbuller och att huset kommer att skugga andra byggnader.

När det gäller höjden konstaterar länsstyrelsen att det är kommunen som gör den typ av bedömningar och man har inga skäl att upphäva planen på grund av trafikbuller. När det gäller minskad sol och skuggning anser man att förhållandena blir acceptabla.

 

Stadsbyggnadsnämnden godkände planen i januari, men ett flertal privatpersoner överklagade den. Åsikterna handlade bland annat om att byggnaden blir för hög, om trafikbuller och att huset kommer att skugga andra byggnader.

När det gäller höjden konstaterar länsstyrelsen att det är kommunen som gör den typ av bedömningar och man har inga skäl att upphäva planen på grund av trafikbuller. När det gäller minskad sol och skuggning anser man att förhållandena blir acceptabla.