2016-02-21 17:51

2016-02-21 18:01

Kräver att det byggs seniorbostäder

VÅLBERG

Nyligen höll Norsbygdens framtid ett möte i Vålberg om byggandet av seniorbostäder.

Till mötet kom representanter från Mera Molkom, Väse framtid, PRO Edsvalla, PRO Vålberg och Boendegruppen i Vålberg.

Både i Vålberg och Molkom finns det planer på seniorbostäder, men ännu har inget av projekten realiserats.

De närvarande ansåg att Karlstads kommun får lättare att nå 100 000 personer om tillgången på bostäder även i ytterområden blir större. Mängden bostäder till salu ökar om de äldre kan sälja sina villor och kan bo kvar på orten.

Ett nytt möte ska snart arrangeras för att resultera i ett krav till politikerna att bygga seniorbostäder.

Till mötet kom representanter från Mera Molkom, Väse framtid, PRO Edsvalla, PRO Vålberg och Boendegruppen i Vålberg.

Både i Vålberg och Molkom finns det planer på seniorbostäder, men ännu har inget av projekten realiserats.

De närvarande ansåg att Karlstads kommun får lättare att nå 100 000 personer om tillgången på bostäder även i ytterområden blir större. Mängden bostäder till salu ökar om de äldre kan sälja sina villor och kan bo kvar på orten.

Ett nytt möte ska snart arrangeras för att resultera i ett krav till politikerna att bygga seniorbostäder.