2016-02-19 10:44

2016-02-19 10:44

Jobbar mot mer samverkan

KARLSTAD: Förvaltningar slås inte samman

Det blir ingen sammanslagning av barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasieförvaltningen. Åtminstone inte nu.

Fullmäktige gick vid torsdagens sammanträde på kommunstyrelsens förslag, vilket innebär en fördjupad samverkan mellan de båda förvaltningarna, men ingen sammanslagning. Däremot ska ett fördjupat samarbete fortsatt utredas.

Det var i december 2014 som kommunledningskontoret fick i uppdrag att utreda möjligheten och effekterna av en sammanslagning av Karlstads-Hammarös gymnasieförvaltning och barn- och ungdomsförvaltningen. Utredningen visade en hel del fördelar med ett samgående, men också att det fortsatt återstår flera frågor som behöver utredas djupare.

Fullmäktige ger därför berörda nämnder i uppdrag att fördjupa den samverkan som redan finns, samt leta nya samarbetsområden. Dessutom ska de inför årsskiftet 2017/2018 utvärdera verksamheterna där samverkan har fördjupats.

I uppdraget ingår också att titta på möjligheterna för en samlokalisering av de två förvaltningarnas lednings- och stabsfunktioner.

Fullmäktige gick vid torsdagens sammanträde på kommunstyrelsens förslag, vilket innebär en fördjupad samverkan mellan de båda förvaltningarna, men ingen sammanslagning. Däremot ska ett fördjupat samarbete fortsatt utredas.

Det var i december 2014 som kommunledningskontoret fick i uppdrag att utreda möjligheten och effekterna av en sammanslagning av Karlstads-Hammarös gymnasieförvaltning och barn- och ungdomsförvaltningen. Utredningen visade en hel del fördelar med ett samgående, men också att det fortsatt återstår flera frågor som behöver utredas djupare.

Fullmäktige ger därför berörda nämnder i uppdrag att fördjupa den samverkan som redan finns, samt leta nya samarbetsområden. Dessutom ska de inför årsskiftet 2017/2018 utvärdera verksamheterna där samverkan har fördjupats.

I uppdraget ingår också att titta på möjligheterna för en samlokalisering av de två förvaltningarnas lednings- och stabsfunktioner.