2016-02-06 17:39

2016-02-06 17:49

Ryckte ut på brandlarm – visade sig vara vattenånga

KARLSTAD: Herrhagen

Tio i tre på lördagseftermiddagen fick räddningstjänsten i Karlstad ett larm om brand i byggnad. Någon hade sett rök komma från taket på ett flerbostadshus.

Eftersom att det var ett larm om en takbrand skickades både befälsbil, tank- och släckbil, och stegbil till platsen.

– När vi var på väg till platsen fick vi information om att det rörde sig om vit rök som kom från ett ställe på taket, då kan man nästan utesluta att det rör sig om brand, säger Nils Weslien, räddningschef i beredskap i Karlstad.

Det visade sig att röken kom från ett rör som suger ut vattenångan från tvättstugan.

Nils Weslien berättar att man genom röken kan avgöra hur farlig branden är.

– Ju mörkare röken är desto mer energi rör det sig om, säger han.

 

Eftersom att det var ett larm om en takbrand skickades både befälsbil, tank- och släckbil, och stegbil till platsen.

– När vi var på väg till platsen fick vi information om att det rörde sig om vit rök som kom från ett ställe på taket, då kan man nästan utesluta att det rör sig om brand, säger Nils Weslien, räddningschef i beredskap i Karlstad.

Det visade sig att röken kom från ett rör som suger ut vattenångan från tvättstugan.

Nils Weslien berättar att man genom röken kan avgöra hur farlig branden är.

– Ju mörkare röken är desto mer energi rör det sig om, säger han.