2016-01-28 14:55

2016-01-28 14:55

Nej till förlängd berg- och grustäkt

KARLSTAD: Kan överklaga

Tillståndet för berg- och grustäkten löper ut om fyra år.
Bolaget bakom anläggningen i Hynboholm vill förlänga, men fick nej hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Grus och makadam i Värmland AB har sedan många år haft tillstånd för täkt av berg och grus på fyra fastigheter i Hynboholm utanför Karlstad.

Tillstånden vill man förlänga. För bergtäkten med ytterligare 20 år och med tio år för grustäkten.

Men länsstyrelsens miljöprövningsdelegation säger nej.

Orsaken är dels att man generellt är restriktiv till att ge tillstånd för täkt av naturgrus, och dels att platsen inte anses lämplig för mer täkt av berg.

– Vi kommer mest troligt att begära överprövning. Nu ligger vi i god tid innan befintligt tillstånd tar slut, så vi kommer leta möjligheter för att få fortsätta bryta, säger moderbolaget Värmlandschakts vd, Jonas Strömberg.

Naturgrus används bland annat som gjutgrus, lekplatssand, i markbäddar och som halkbekämpning.

Grus och makadam i Värmland AB har sedan många år haft tillstånd för täkt av berg och grus på fyra fastigheter i Hynboholm utanför Karlstad.

Tillstånden vill man förlänga. För bergtäkten med ytterligare 20 år och med tio år för grustäkten.

Men länsstyrelsens miljöprövningsdelegation säger nej.

Orsaken är dels att man generellt är restriktiv till att ge tillstånd för täkt av naturgrus, och dels att platsen inte anses lämplig för mer täkt av berg.

– Vi kommer mest troligt att begära överprövning. Nu ligger vi i god tid innan befintligt tillstånd tar slut, så vi kommer leta möjligheter för att få fortsätta bryta, säger moderbolaget Värmlandschakts vd, Jonas Strömberg.

Naturgrus används bland annat som gjutgrus, lekplatssand, i markbäddar och som halkbekämpning.