2016-01-21 09:11

2016-01-21 09:16

Störningar i tågtrafiken

KARLSTAD

Det är förseningar på sträckan Göteborg-Karlstad och Göteborg-Oslo.

Orsaken är ett tåg med fordonsproblem vid Bohus station där det är enkelspår.

Det innebär att vissa tåg blir inställda och vissa blir ersatta med buss. För mer information om din resa, kontakta ditt tågbolag.

Orsaken är ett tåg med fordonsproblem vid Bohus station där det är enkelspår.

Det innebär att vissa tåg blir inställda och vissa blir ersatta med buss. För mer information om din resa, kontakta ditt tågbolag.