2016-01-14 15:31

2016-01-14 15:31

Värmlandstrafik vill ha bytespunkt

KARLSTAD

Den nya detaljplanen för Universitetsmotet har varit ute på samråd.

Planen gör det möjligt att bygga en rondell där rampen möter Välsviksleden samt en ny bensinstation öster om gatan.

Värmlandstrafik är nöjda med att framkomligheten ökar, men anser det är olyckligt att kommunen inte tar fram ett förslag på utformning där hållplatser och eller bytespunkt för kollektivtrafiken ingår, vilket förordas i översiktsplanen.

– Planen är inte undermålig, men en bytespunkt eller motorvägshållplats vid motet skulle få stor nytta för kollektivtrafiken. Särskilt när man blickar framåt, säger Värmlandstrafiks utvecklingschef Lena Thorin.

 

Planen gör det möjligt att bygga en rondell där rampen möter Välsviksleden samt en ny bensinstation öster om gatan.

Värmlandstrafik är nöjda med att framkomligheten ökar, men anser det är olyckligt att kommunen inte tar fram ett förslag på utformning där hållplatser och eller bytespunkt för kollektivtrafiken ingår, vilket förordas i översiktsplanen.

– Planen är inte undermålig, men en bytespunkt eller motorvägshållplats vid motet skulle få stor nytta för kollektivtrafiken. Särskilt när man blickar framåt, säger Värmlandstrafiks utvecklingschef Lena Thorin.