2016-01-13 15:58

2016-01-13 15:58

Vill att rest av gamla Karlstad skyddas

KARLSTAD: Är belägen inte långt från Hammaröleden

Q-märk Lovisa Olssons stuga på Kanikenäsholmen, skydda den och miljön runt om stugan i detaljplanen och sätt upp en minnesskylt.

Det föreslår Peter Sörensen i ett medborgarförslag till Karlstads kommun. Stugan från 1866 är en sista rest av det gamla Karlstad och byggdes av Lovisas far Olof Andersson.

Det föreslår Peter Sörensen i ett medborgarförslag till Karlstads kommun. Stugan från 1866 är en sista rest av det gamla Karlstad och byggdes av Lovisas far Olof Andersson.