2016-01-12 18:57

2016-01-12 18:57

Ingen överklagade Stadshusförsäljningen

KARLSTAD

Karlstads kommuns försäljning av Stadshuset till bland andra affärsmannen Mikael Solberg har inte överklagats.

Tiden för det gick ut den 9 januari men inga skrivelser har kommit in hos kommunen eller förvaltningsrätten.

Det innebär att IT-bolaget Zynapp AB som My Life Diary bytt namn till får tillträde den 1 april. En detaljplaneändring måste dock till för verksamheten ska kunna starta.

Köpeskillingen var 51 miljoner kronor, ett pris som stiger beroende på vilka ändringar som görs i fastigheten.

Tiden för det gick ut den 9 januari men inga skrivelser har kommit in hos kommunen eller förvaltningsrätten.

Det innebär att IT-bolaget Zynapp AB som My Life Diary bytt namn till får tillträde den 1 april. En detaljplaneändring måste dock till för verksamheten ska kunna starta.

Köpeskillingen var 51 miljoner kronor, ett pris som stiger beroende på vilka ändringar som görs i fastigheten.