2016-01-11 08:38

2016-01-11 08:40

Säkerhetskontroll i domstolen

KARLSTAD

Mellan den 12 januari och den 1 april kommer alla besökare till domstolarnas allmänna utrymmen i Karlstad att bland annat passera en metalldetektorbåge bemannad av ordningsvakter.

– Säkerhetskontrollerna genomförs utifrån en samlad bedömning. Lagstiftningen medger endast att beslut om säkerhetskontroll tas för tre månader, men avsikten är att fortsätta med säkerhetskontroll. Det handlar om att ha en allmänt hög säkerhet, för både besökare och personal, säger domstolarnas säkerhetschef Kenneth Johansson.

Den som har ett ärende till domstolarna bör ha i åtanke att det kan förekomma förseningar i och med säkerhetskontrollen och att det därför är viktigt att vara ute i god tid.

Säkerhetskontrollen avser Förvaltningsrättens och tingsrättens allmäna utrymmen.

– Säkerhetskontrollerna genomförs utifrån en samlad bedömning. Lagstiftningen medger endast att beslut om säkerhetskontroll tas för tre månader, men avsikten är att fortsätta med säkerhetskontroll. Det handlar om att ha en allmänt hög säkerhet, för både besökare och personal, säger domstolarnas säkerhetschef Kenneth Johansson.

Den som har ett ärende till domstolarna bör ha i åtanke att det kan förekomma förseningar i och med säkerhetskontrollen och att det därför är viktigt att vara ute i god tid.

Säkerhetskontrollen avser Förvaltningsrättens och tingsrättens allmäna utrymmen.