2015-12-31 11:30

2015-12-31 11:30

Studenter stängs av efter fusk

KARLSTAD

Två studenter vid Karlstads universitet stängs av en månad vardera. Detta sedan disciplinnämnden har bedömt att studenterna fuskat.

Den ene studenten misstänks för plagiering av en annan students uppgift, medan den andre misstänks ha använt mobiltelefon vid en salstentamen.

I sina skäl för beslutet skriver disciplinnämnden att förseelserna är av sådan art att annan åtgärd än avstängning in kan komma ifråga.

Avstängningen gäller all undervisning.

Den ene studenten misstänks för plagiering av en annan students uppgift, medan den andre misstänks ha använt mobiltelefon vid en salstentamen.

I sina skäl för beslutet skriver disciplinnämnden att förseelserna är av sådan art att annan åtgärd än avstängning in kan komma ifråga.

Avstängningen gäller all undervisning.