2015-12-18 15:45

2015-12-18 15:45

Fel utestänga revolutionärer

SKOLVALET

Kommunistiska partiet fick 161 röster i förra årets kommunval i Karlstad och två röster i landstingsvalet.

Veckorna före valen hölls det debatter på de kommunala gymnasieskolorna i Karlstad men då fick Revolutionär kommunistisk ungdom (RKU), Kommunistiska partiets ungdomsförbund, inte vara med med hänvisning till att moderpartiet inte var representerat i riksdagen. Detta var RKU naturligtvis inte nöjda med. Organisationen klagade hos JO som nu har kommit fram till RKU åtminstone borde ha fått sprida sin information på skolorna på något annat sätt.

Veckorna före valen hölls det debatter på de kommunala gymnasieskolorna i Karlstad men då fick Revolutionär kommunistisk ungdom (RKU), Kommunistiska partiets ungdomsförbund, inte vara med med hänvisning till att moderpartiet inte var representerat i riksdagen. Detta var RKU naturligtvis inte nöjda med. Organisationen klagade hos JO som nu har kommit fram till RKU åtminstone borde ha fått sprida sin information på skolorna på något annat sätt.