2015-12-17 22:03

2015-12-17 22:03

Karlstad får del av halv miljard

KARLSTAD

Trafikverket delar ut 540 miljoner kronor till sju städer, och Karlstad är en av dem.

Stödet är en del av regeringens stadsmiljöavtal där man avsatt två miljarder kronor.

Pengarna är tänka att användas för att främja hållbara stadsmiljöer, men för att få stödet ska kommunerna genomföra motprestationer, så som gång- och cykelåtgärder, sänkta hastighetsgränser samt parkeringstal.

Karlstad får 70 miljoner och de pengarna ska gå till stombussutbyggnad i Karlstadsstråket i två faser. Som motprestation ska kommunen göra en gång- och cykelsatsning, ta fram parkeringsstrategi samt byggande av Sundsta torg och Hagatorget med bostäder, arbetsplatser och service.

Slutpunkt för projektet är december 2018.

Mer information finns här.

Stödet är en del av regeringens stadsmiljöavtal där man avsatt två miljarder kronor.

Pengarna är tänka att användas för att främja hållbara stadsmiljöer, men för att få stödet ska kommunerna genomföra motprestationer, så som gång- och cykelåtgärder, sänkta hastighetsgränser samt parkeringstal.

Karlstad får 70 miljoner och de pengarna ska gå till stombussutbyggnad i Karlstadsstråket i två faser. Som motprestation ska kommunen göra en gång- och cykelsatsning, ta fram parkeringsstrategi samt byggande av Sundsta torg och Hagatorget med bostäder, arbetsplatser och service.

Slutpunkt för projektet är december 2018.

Mer information finns här.