2015-12-17 17:31

2015-12-17 17:31

Gymnasiesärskolan får ny organisation

KARLSTAD

Karlstad-Hammarös gymnasienämnd beslutade vid sammanträdet på onsdagen om att omorganisera gymnasiesärskolan. Det för att kunna erbjuda eleverna utbildning med högre kvalitet och bredare utbud.

Det nya förslaget innebär att:

• Gymnasiesärskolan får sin bas på Sundstagymnasiet, i stället för på tre skolor som i dag.

• En biträdande rektor leder ett multikompetens team bestående av pedagoger, assistenter, vägledare, elevhälsa, kuratorer med flera.

• Det finns möjlighet att utöka programutbudet med programmet för fordonsvård och godshantering samt programmet för skog, mark och djur.

• Karaktärsämnen förläggs till den gymnasieskola som erbjuder liknande program och har bra lokaler och utrustning för dessa ämnen.

Det nya förslaget innebär att:

• Gymnasiesärskolan får sin bas på Sundstagymnasiet, i stället för på tre skolor som i dag.

• En biträdande rektor leder ett multikompetens team bestående av pedagoger, assistenter, vägledare, elevhälsa, kuratorer med flera.

• Det finns möjlighet att utöka programutbudet med programmet för fordonsvård och godshantering samt programmet för skog, mark och djur.

• Karaktärsämnen förläggs till den gymnasieskola som erbjuder liknande program och har bra lokaler och utrustning för dessa ämnen.