2015-12-16 18:17

2015-12-16 18:17

Vill skapa nya bostäder vid Steffensminne

KARLSTAD

När kommunen nu har dragit fram vatten och avlopp till Steffensminne norr om Karlstads centrum finns det nu förutsättningar att planlägga området för byggande av nya bostäder.

Därför beslutade teknik- och fastighetsnämnden att stadsbyggnadsnämnden ska göra en detaljplaneändring som tillåter komplettering av dagens villaområde och byggnation av flerbostadshus på ett område söder nuvarande bebyggelse.

Därför beslutade teknik- och fastighetsnämnden att stadsbyggnadsnämnden ska göra en detaljplaneändring som tillåter komplettering av dagens villaområde och byggnation av flerbostadshus på ett område söder nuvarande bebyggelse.