2015-12-16 17:50

2015-12-16 17:50

Solstaden ska satsa på solen

KARLSTAD

Den politiska majoriteten vill att solstaden Karlstad även ska satsa på att tillvarata fler möjligheter att bygga ut solenergin.

Miljönämnden beslutade på onsdagen att miljöförvaltningen under 2016 ska öka kunskapen och förbättra förutsättningarna för mikroproduktion av solenergi genom att ta fram kunskapsunderlag som visar var det är möjligt och lämpligt att producera solenergi i kommunen.

– Det är viktigt få fram mer förnybar energi och att den produceras så miljövänligt som möjligt, säger miljönämndens ordförande Torbjörn Nilsson (MP).

Miljönämnden beslutade på onsdagen att miljöförvaltningen under 2016 ska öka kunskapen och förbättra förutsättningarna för mikroproduktion av solenergi genom att ta fram kunskapsunderlag som visar var det är möjligt och lämpligt att producera solenergi i kommunen.

– Det är viktigt få fram mer förnybar energi och att den produceras så miljövänligt som möjligt, säger miljönämndens ordförande Torbjörn Nilsson (MP).