2015-12-16 20:06

2015-12-16 20:06

Gym anmäler förskingring

KARLSTAD

Ett gym i Karlstad har polisanmält en anställd för förskingring.

Enligt anmälan har den anställde utfärdat och förlängt medlemskap till familjemedlemmar och någon betalning ska inte finnas redovisad.

Den som pekas ut i anmälan är en kvinna i 40-årsåldern.

Enligt anmälan har den anställde utfärdat och förlängt medlemskap till familjemedlemmar och någon betalning ska inte finnas redovisad.

Den som pekas ut i anmälan är en kvinna i 40-årsåldern.