2015-12-10 19:14

2015-12-10 19:14

Rondell och mack planeras

KARLSTAD

Karlstads kommun vill bygga om delar av Universitetsmotet.

I dag är det problem med köbildning in från E18 och ut på Välsviksleden mot Välsviken och Kronoparken. Därför planeras en rondell i korsningen.

En ny detaljplan har tagits fram som nu är ute på samråd och man även tagit med möjligheten att i skogsområdet alldeles öster om rondellen använda marken för fordonsservice och handelsändamål. Bland annat planeras det för en ny bensinstation.

 

I dag är det problem med köbildning in från E18 och ut på Välsviksleden mot Välsviken och Kronoparken. Därför planeras en rondell i korsningen.

En ny detaljplan har tagits fram som nu är ute på samråd och man även tagit med möjligheten att i skogsområdet alldeles öster om rondellen använda marken för fordonsservice och handelsändamål. Bland annat planeras det för en ny bensinstation.