2015-12-10 19:05

2015-12-10 19:05

Nya bostäder på Färjestad

KARLSTAD

Ett nytt bostadsområde planeras alldeles söder om bebyggelsen vid Jägartorpet på Färjestad.

Det är Jägartorpets samhällighetsförening som vill stycka av marken på delar av fastigheterna Jägartorpet 1 och 2 för att uppföra småhus. Kewab går in som exploatör och nu har en ny detaljplan som ska tas fram för området.

Planen gör det möjligt att bygga både villor, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus i maximalt två våningar med en högsta höjd av sju meter.

 

Det är Jägartorpets samhällighetsförening som vill stycka av marken på delar av fastigheterna Jägartorpet 1 och 2 för att uppföra småhus. Kewab går in som exploatör och nu har en ny detaljplan som ska tas fram för området.

Planen gör det möjligt att bygga både villor, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus i maximalt två våningar med en högsta höjd av sju meter.