2015-12-09 16:56

2015-12-09 16:56

Vill justera antalet asylplatser

KARLSTAD

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun hade på onsdagen ett extrainsatt sammanträde med anledning av förslag på utökat mottagande av asylsökande ensamkommande barn.

Förslaget är att kommunstyrelsen ger nämnden i uppdrag att teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av asylsökande ensamkommande barn i nivå med kommunens fördelningstal. Det eftersom antalet asylplatser ökar från 38 till 292 enligt Migrationsverkets fördelningstal för Karlstad 2016.

I dagsläget anvisar Migrationsverket utanför kommunens avtal eftersom kvoten sedan länge är fylld. I dagsläget med 195 asylplatser trots avtalet om 38.

I förslaget ingår också att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med länsstyrelsen formulera ett avtal om detaljerna i mottagandet.

 

Förslaget är att kommunstyrelsen ger nämnden i uppdrag att teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av asylsökande ensamkommande barn i nivå med kommunens fördelningstal. Det eftersom antalet asylplatser ökar från 38 till 292 enligt Migrationsverkets fördelningstal för Karlstad 2016.

I dagsläget anvisar Migrationsverket utanför kommunens avtal eftersom kvoten sedan länge är fylld. I dagsläget med 195 asylplatser trots avtalet om 38.

I förslaget ingår också att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med länsstyrelsen formulera ett avtal om detaljerna i mottagandet.