2015-12-01 10:44

2015-12-01 10:44

Dom om HA-gården dröjer

KARLSTAD

Det dröjer ytterligare två veckor innan Karlstads kommun får besked om avsaknad av fastighetsförsäkring är tillräckligt skäl för att sparka ut Solstadens motorsport från HA-gården i Härtsöga.

Dom skulle ha meddelats på tisdagen, men Värmlands tingsrätt meddelar att den kommer först den 15 december.

Målet är ett av två som pågår mellan Karlstads kommun och mc-klubben. Det andra målet ligger hos Högsta domstolen och handlar om huruvida kommunens uppsägning av hyreskontraktet var giltig eller ej. Både tingsrätt och hovrätt har gett kommunen fel. HD:s beslut väntas komma efter årsskiftet.

 

Dom skulle ha meddelats på tisdagen, men Värmlands tingsrätt meddelar att den kommer först den 15 december.

Målet är ett av två som pågår mellan Karlstads kommun och mc-klubben. Det andra målet ligger hos Högsta domstolen och handlar om huruvida kommunens uppsägning av hyreskontraktet var giltig eller ej. Både tingsrätt och hovrätt har gett kommunen fel. HD:s beslut väntas komma efter årsskiftet.