2015-11-23 10:16

2015-11-23 12:18

Kommunen inför städdagar i Tingvallastaden

KARLSTAD

Med start i december inför kommunen städdagar på parkeringsgator även i Tingvallastaden och Herrhagen - två områden som tidigare varit svåråtkomliga för städfordon.

Beslutet är taget för att kunna få en mer städad och mer välskött stad.

Under dessa dagar kommer det vara parkeringsförbud under framförallt tidiga morgontimmar.

– Vi vet att städdagarna inte är populära med de är nödvändiga för att sköta staden på ett bra sätt. På de flesta platser har vi därför valt att lägga parkeringsförbuden kl 5-7 på morgonen när efterfrågan på parkeringsplatser är låg, säger projektledare Miriam Al-absawi i ett pressmeddelande.

Under nästa år ska kommunen också se över alla områden i kommunen där det råder parkeringsförbud under städdagar. Ambitionen är att minska antalet timmar då de existerande tiderna fått kritik från allmänheten då de anses vara för långa.

Beslutet är taget för att kunna få en mer städad och mer välskött stad.

Under dessa dagar kommer det vara parkeringsförbud under framförallt tidiga morgontimmar.

– Vi vet att städdagarna inte är populära med de är nödvändiga för att sköta staden på ett bra sätt. På de flesta platser har vi därför valt att lägga parkeringsförbuden kl 5-7 på morgonen när efterfrågan på parkeringsplatser är låg, säger projektledare Miriam Al-absawi i ett pressmeddelande.

Under nästa år ska kommunen också se över alla områden i kommunen där det råder parkeringsförbud under städdagar. Ambitionen är att minska antalet timmar då de existerande tiderna fått kritik från allmänheten då de anses vara för långa.