2015-11-03 10:21

2015-11-03 10:21

Överviktig fick inte plats i ambulansen

KARLSTAD: Nekades även taxi

Den kraftigt överviktiga kvinnan behövde till sjukhus, men när ambulansen skulle hämta henne visade det sig att hon inte fick plats.

SOS Alarm ringde då efter en taxi som skulle transportera kvinnan med hjälp av rullstol. Taxin skulle komma inom en timme och under tiden fick patienten vänta tillsammans med närstående. Men det skulle visa sig att inte heller taxin hade möjlighet att transportera kvinnan eftersom taxin inte rymmer en rullstol, trots att avtalet gör gällande just det.

Nu har ambulanssjukvården skrivit en rapport om händelsen och föreslår bland annat som åtgärd att avtalet ska följas och resurserna nattetid ska ökas. Det konstateras samtidigt att det inte finns några ambulansfordon som klarar den typen av patient som ärendet handlar om.

SOS Alarm ringde då efter en taxi som skulle transportera kvinnan med hjälp av rullstol. Taxin skulle komma inom en timme och under tiden fick patienten vänta tillsammans med närstående. Men det skulle visa sig att inte heller taxin hade möjlighet att transportera kvinnan eftersom taxin inte rymmer en rullstol, trots att avtalet gör gällande just det.

Nu har ambulanssjukvården skrivit en rapport om händelsen och föreslår bland annat som åtgärd att avtalet ska följas och resurserna nattetid ska ökas. Det konstateras samtidigt att det inte finns några ambulansfordon som klarar den typen av patient som ärendet handlar om.