2015-11-03 06:00

2015-11-03 06:00

Listan över alla stora bostadsprojekt i Karlstad

KARLSTAD: Många satsningar planeras

Här följer en sammanställning av pågående och planerade bostadsprojekt i Karlstad enligt kartan.

1. Strandvägen. 18 hyresrätter.

2. Bryggudden. 44 bostadsrätter + 300 hyres- och bostadsrätter.

3. Haga. 65 bostadsrätter.

4. Råtorp, 26 bostadsrätter.

5. Mercuriuskvarteret. 51 hyresrätter.

6. Kartberget. 32 bostadsrätter.

7. Petersbergsgatan. 44 hyresrätter.

8. Norra Stockfallet. 22 bostadsrätter.

9. Kronoparken. 248 studentbostäder.

10. Stockfallet nordost. 250 villor, radhus.

11. Norrstrandsgatan. 32 hyresrätter.

12. Bellevue. 50 seniorbostäder.

13. Katrineberg. 750 lägenheter.

14. Dingelsundet. Nytt villaområde.

15. Näbbgatan. Tre nya höghus.

16. Orrholmsplan. Cirka 25 hyresrätter.

17. Karmgatan. Cirka 50 hyresrätter.

18. Munkforsgatan. 140 hyres- och bostadsrätter.

19. Björnparken. 44 hyresrätter.

20. Sundsta torg. 250 hyres- och bostadsrätter.

21. Stodene. Ett 50-tal nya villatomter.

22. Kvarteret Björnen. Lägenheter på innergård.

23. Repslagaregatan. 25 lägenheter.

24. Olovsgatan. 19 lägenheter.

25. Ulleberg. 48 bostadsrätter.

26. Grevgatan-Drottninggatan. 30 hyresrätter.

27. Lantmännen, Alster. Nytt villaområde.

28. Kronoparkens centrum. 143 hyresrätter.

29. Skåre centrum. Nya bostäder.

30. Duvanhuset. 35 lägenheter.

31. Skattkärr strand. 170 lägenheter.

32. Kronoparken, LSS-bostäder.

33. Skattkärr centrum. Bostäder.

34. Råtorp-Färjestad. Gc-bro över Klarälven.

35. Välsviken. Ny detaljplan som tillåter mer handel.

36. Väse. Nytt mötesspår.

37. Bergvik. Ny McDonalds-restaurang.

Till detta kan läggas 300 lägenheter i Yttre hamn, 220 lägenheter på Kanikenäsbanken och 300 lägenheter vid Tullholmsviken. Andra stora byggprojekt är tillbyggnaden av CSK, Västerstrandsskolan, Hultsbergsskolan, nya Orrleken och Oskarslunds vårdboende.

1. Strandvägen. 18 hyresrätter.

2. Bryggudden. 44 bostadsrätter + 300 hyres- och bostadsrätter.

3. Haga. 65 bostadsrätter.

4. Råtorp, 26 bostadsrätter.

5. Mercuriuskvarteret. 51 hyresrätter.

6. Kartberget. 32 bostadsrätter.

7. Petersbergsgatan. 44 hyresrätter.

8. Norra Stockfallet. 22 bostadsrätter.

9. Kronoparken. 248 studentbostäder.

10. Stockfallet nordost. 250 villor, radhus.

11. Norrstrandsgatan. 32 hyresrätter.

12. Bellevue. 50 seniorbostäder.

13. Katrineberg. 750 lägenheter.

14. Dingelsundet. Nytt villaområde.

15. Näbbgatan. Tre nya höghus.

16. Orrholmsplan. Cirka 25 hyresrätter.

17. Karmgatan. Cirka 50 hyresrätter.

18. Munkforsgatan. 140 hyres- och bostadsrätter.

19. Björnparken. 44 hyresrätter.

20. Sundsta torg. 250 hyres- och bostadsrätter.

21. Stodene. Ett 50-tal nya villatomter.

22. Kvarteret Björnen. Lägenheter på innergård.

23. Repslagaregatan. 25 lägenheter.

24. Olovsgatan. 19 lägenheter.

25. Ulleberg. 48 bostadsrätter.

26. Grevgatan-Drottninggatan. 30 hyresrätter.

27. Lantmännen, Alster. Nytt villaområde.

28. Kronoparkens centrum. 143 hyresrätter.

29. Skåre centrum. Nya bostäder.

30. Duvanhuset. 35 lägenheter.

31. Skattkärr strand. 170 lägenheter.

32. Kronoparken, LSS-bostäder.

33. Skattkärr centrum. Bostäder.

34. Råtorp-Färjestad. Gc-bro över Klarälven.

35. Välsviken. Ny detaljplan som tillåter mer handel.

36. Väse. Nytt mötesspår.

37. Bergvik. Ny McDonalds-restaurang.

Till detta kan läggas 300 lägenheter i Yttre hamn, 220 lägenheter på Kanikenäsbanken och 300 lägenheter vid Tullholmsviken. Andra stora byggprojekt är tillbyggnaden av CSK, Västerstrandsskolan, Hultsbergsskolan, nya Orrleken och Oskarslunds vårdboende.